In het CERISE project zijn vijf fases opgenomen, per fase zijn er één of meerdere taken in de vorm van werkpakketten opgenomen. Dat levert het onderstaande overzicht op:

Fase 0: Vraagstelling, analyse en inventarisatie van het standaardisatieveld, de stakeholders en interoperabiliteitoplossingen

  • WP00 – Projectmanagement, Kennisdisseminatie en ondersteuning werkveld
  • WP10 – Vraagsturing en kennisarena’s, inventarisatie standaardisatieveld

Fase 1: Use case beschrijvingen, informatie analyse en gedetailleerde probleemafbakening

  • WP20 – Definitiestudie en meer gedetailleerde beschrijving van geselecteerde use cases
  • WP30 – Informatie-analyse (gegevens, modellen, standaarden) en definiëren van de koppelvlakken

Fase 2: Design en realisatie van betekenisvolle informatie-uitwisseling

  • WP40 – Harmonisatie van de uit te wisselen gegevens
  • WP50 – Inventariseren van methoden en technieken voor harmonisatie van informatie-inhoud

Fase 3: Proeftuin: evalueren op basis van use cases en waar nodig aanpassen

  • WP60 – Inrichten van een test-bed om harmonisatie (succes of nog bottlenecks) te kunnen evalueren

Fase 4: Valorisatie, evaluatie, doen van aanbevelingen

  • WP70 – Aanbevelingen t.a.v. verschillende aspecten van de informatiearchitectuur

Planning

In het CERISE-SG project wordt in twee iteraties op basis van use cases gewerkt aan de informatie-koppelingen. De eerste iteratie is gestart in oktober 2012 en loop tot en met januari 2014, in deze iteratie wordt op basis van de Energy Balancing Information Facility use case (voorheen Local Control Room) gewerkt. De tweede iteratie start in februari 2014 en loopt door tot en met september 2015. In deze iteratie worden de Crisismanagement use case en de Energiekaart van Nederland use case als uitgangspunt gebruikt.

Ieder iteratie omvat de activiteiten die zijn beschreven in WP20, WP30, WP40, WP50, WP60 en WP70. Door twee iteraties uit te voeren van deze werkpakketten is het mogelijk om in de tweede iteratie de ervaringen uit de eerste iteratie mee te nemen.