CERISE-SG verbindt de informatiestromen in het geo-, overheids- en smart grids domein. CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) is een topsector energie project binnen de TKI Smart Grids 2012 regeling. CERISE-SG richt zich in het bijzonder op de basisregistraties in het overheidsdomein en het geo-domein. Deze registraties bevatten immers gekwalificeerde gegevens, die in de praktijk vaak niet benut worden, omdat betrokken partijen delen van hun eigen (geo-)informatievoorziening bouwen zonder dat daar noodzaak voor is.

Binnen het CERISE-SG project wordt voor verbinden van de informatiestromen in het geo-, overheid- en smart grids domein aan de hand van use cases de state-of-the-art methodieken geïnventariseerd en wordt in één of meerdere proeftuinen de werking van de te bouwen mappings/koppelvlakken getest. Het betreft hier koppelingen waar ook de semantiek, de betekenis van informatie, onderdeel van uitmaakt. Doel hiervan is om zoveel als mogelijk onafhankelijk van de vigerende standaarden te worden, die zich immers blijven ontwikkelen. Het benutten van deze koppelingen levert nieuwe functionaliteit en grote besparingen op, en ook kansen voor leveranciers die daardoor aantrekkelijker producten en diensten kunnen ontwikkelen voor de grote internationale markt voor smart grids.

Het CERISE-SG project werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit: TNO, TU Delft, Alliander, Geonovum en Geodan. 

Het CERISE-SG project bestond uit een stuurgroep en een projectgroep. Daarnaast was er een klankbordgroep waartegen de projectgroep haar resultaten toetste. 

De projectorganisatie van het CERISE-SG project ziet er als volgt uit:

De projectgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Jasper Roes (TNO, projectleider)
 • Jack Verhoosel (TNO)
 • Laura Daniele (TNO)
 • Leen van Doorn (Alliander)
 • Jan Bruinenberg (Alliander)
 • Sophie Verbeek (Alliander)
 • Patrick Koetsier (Alliander)
 • Paul Janssen (Geonovum)
 • Marcel Reuvers (Geonovum)
 • Steven Fruijtier (Geodan)
 • Frans Knibbe (Geodan)
 • Peter van Oosterom (TU Delft)
 • Marian de Vries (TU Delft)
 • Wilko Quak (TU Delft)
 • Edward Verbree (TU Delft)

In de stuurgroep zit een vertegenwoordiger van elk van de consortiumpartijen, de stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Marcel van Hest (Alliander, voorzitter)
 • Margot Wijnen (TU Delft)
 • Richard Westerga (TNO)
 • Henk Scholten (Geodan)
 • Rob van de Velde (Geonovum)

In de klankbordgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

 • Kadaster
 • NEN
 • Stichting KIEN
 • Uneto/VNI
 • BAM
 • TKI Switch2SmartGrids
 • Alliander
 • Enexis
 • Dutch Power
 • ATOS
 • CGI