Het CERISE-SG project maakt gebruik van een klankbordgroep om haar resultaten te toetsen en te bespreken. Deze pagina bevat alle relevantie informatie voor de klankbordgroep leden.

1e CERISE klankbordgroep bijeenkomst 4 maart 2013
Maandag 4 maart van 13.00u tot 15.30u vond de eerste CERISE-SG klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een update gekregen over de stand van zaken van CERISE en is er gediscussieerd over de verder invulling van het CERISE-SG project.

2e CERISE klankbordgroep bijeenkomst 3 juni 2013
Maandag 3 juni van 13.00u tot 16.00u vond de tweede CERISE-SG klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een update gekregen over de uitwerking van de eerste use case door het projectteam, is de standaardisatiescan toegelicht en is naar aanleiding van een presentatie van Ben Kootstra van Alliander gesproken over de mogelijkheden die CERISE-SG biedt in de proeftuin in Lochem

3e CERISE klankbordgroep bijeenkomst 2 december 2013
Maandag 2 december van 13.00u tot 16.00u vond de derde CERISE-SG klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een update gekregen over de detailuitwerking van de EBIF use case door het projectteam, is de informatie analyse toegelicht en is door Eric van de Laan CGI een presentatie gegeven over de ervaringen in de proeftuinen in Breda en Zwolle.

4e CERISE klankbordgroep bijeenkomst 24 juni 2014
Dinsdag 24 juni van 13.00u tot 16.00u vond de vierde CERISE-SG klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een demonstratie gekregen van de Energy Information Facility demonstrator die in ontwikkeling is, is de eerste uitwerking van de use case crisismanagement toegelicht en is inzicht gegeven in de stappen die binnen het project gezet zijn rondom de harmonisatie van informatiemodellen.

5e CERISE klankbordgroep bijeenkomst 20 januari 2015
Dinsdag 20 januari van 13.00u tot 16.00u vond de vijfde CERISE-SG klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een demonstratie gekregen van twee varianten van de demonstrator specifiek gericht op consumenten en netbeheerders, een toelichting gekregen op het stappenplan om data om te zetten naar Linked Data en hebben de aanwezigen gediscussieerd over de mogelijkheden van Linked Data in het bedrijfsleven.

6e  en laatste CERISE klankbordgroep bijeenkomst 7 september 2015
Maandag 7 september 2015 van 13.00u tot 16.00u vond de zesde en laatste CERISE-SG klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een presentatie gekregen over de semantische mappingen die in het project zijn ontwikkeld, over de opgestelde MKBA en een presentatie over de belangrijkste aanbevelingen uit het project.